לפתיחת חברה שני יתרונות משמעותיים

הגנה משפטית על בעלי המניות– חברה מייצרת הפרדה משפטית בין החברה ובין בעלי המניות. החברה נחשבת לאישיות משפטית נפרדת, ולכן לא ניתן לגבות את חובות החברה מבעלי המניות באופן אישי. כלומר, במקרה של טענות כלפי החברה ניתן לתבוע אך ורק את החברה, ואילו בעלי המניות עצמם חסינים מתביעה אישית, למעט במקרים חריגים.

מס חברות – ברישום חברה הוא השוני בין מיסוי חברה לבין מיסוי עצמאי. מס חברות הוא 23% ולא משתנה בהתאם להכנסות החברה, לעומת זאת מיסוי עצמאיים נמדד לפי הכנסות ויכול להגיע עד 50%.

החלטת לפתוח חברה בע״מ?

התהליך של פתיחת חברה ברשם החברות הוא קל ומהיר ומתבצע בעזרת עו״ד אשר מכין את המסמכים, מאמת חתימה ומגיש את הבקשה לרשם החברות. לבקשה יש לצרף קבלה עבור תשלום אגרה לפתיחת חברה, שכן רשם החברות (גוף המשתייך למשרד המשפטים ואחראי על ניהול מרשם החברות בישראל) מחייב בתשלום אגרה עבור פתיחת חברה חדשה ולאחר מכן אגרה שנתית עבור כל שנה בה החברה פעילה.

מה סכום האגרה לפתיחת חברה?

אגרה עבור פתיחת חברה נכון לשנת 2022, עומדת על סכום של 2,711 ש״ח. אולם, ביצוע תהליך פתיחת החברה באופן מקוון באתר של רשם החברות מקנה זכאות לאגרה מופחתת – חיסכון של 500 ש״ח באגרה. סכום האגרה המופחתת עומד על 2,167 ש״ח בלבד. על מנת לזכות בהנחה זו יש להיכנס לשירות התשלומים הממשלתי באתר של רשם החברות ולסמן ״רישום חברה מקוון (אגרה מופחתת)״ וסכום האגרה מתעדכן לסך של 2,221 ש״ח באופן אוטומטי.

לאחר רישום החברה בכל שנה קלנדרית יש לשלם אגרה שנתית עבור כל שנה בה החברה פעילה, אגרה שנתית עומדת על סכום של 1,543 ש״ח. במקרים שבהם האגרה השנתית לא משולמת לרשם החברות והחברה צוברת חוב אגרה, החברה תירשם במרשם כ״חברה מפרה״, רישום זה ימנע מבעלי המניות לפתוח חברות נוספות על שמם. אולם, בכל מועד ניתן לשלם את החוב לרשם החברות ולהסיר את הרישום של החברה כ״חברה מפרה״. חברה שאינה פעילה זכאית לקבל פטור מהאגרה שנתית.

הן אגרת רישום חברה והן אגרה שנתית עבור חברה פעילה היא עבור שנה קלנדרית אשר תוקפה פג בסוף חודש דצמבר. לכן אם ברצונך לפתוח חברה לקראת סוף השנה הקלנדרית מומלץ להמתין מעט ולפתוח אותה בתחילת השנה הקלנדרית הבאה, ובכך לחסוך בתשלום האגרה.