אם גם אתם הבעלים או המנהלים של עסק במדינת ישראל, יכול להיות שאתם מעסיקים עובדים שכירים, אך יכול להיות שמנגד אתם גם בוחרים כבר עכשיו לקבל שירותים מספקים חיצוניים פרילנסרים או שוקלים לעשות זאת בעתיד. רוב המעסיקים חושבים שאופן ההעסקה הזה אומר באופן אוטומטי שלא קיימים יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, אך חשוב לדעת שבית הדין לעבודה לא תמיד רואה את זה כך, ושבבוא היום עסקים עשויים להידרש בתשלומים שונים לפרילנסרים, לרבות זכויות סוציאליות שונות ופיצויים פיטורים. בדיוק בגלל זה קיים הסכם עבודה, וזה הזמן להבין בדיוק במה מדובר ולמה זה כל כך חשוב. 

מה ההבדל בין פרילנסר לשכיר?

עובדים שכירים זכאים לתנאים סוציאליים רבים. הם זכאים לימי חופש על פי חוק, להפרשה של פנסיה, לפיצויים על פי חוק במקרים של פיטורים, לתשלום על נסיעות ועוד. כמו כן, באחריותו של המעסיק להפריש תשלומים למס הכנסה ולביטוח לאומי מהשכר שלהם. הם נהנים מהזכויות הללו כמובן, אך אלו מגיעות עם חובות כמו שעות עבודה מוגדרות והגדרת תפקיד ברורה, וכל הדברים הללו מוגדרים בצורה ברורה בחוזה מול המעסיק (אגב, הדברים הללו הם בגדר חובה גם אם חוזה שכזה לא נערך ונחתם בפועל).

פרילנסרים לעומת זאת עובדים בצורה שונה ואינם מועסקים כעובדים של החברה ששוכרת את שירותם. הם נותנים שירותים מסוימים על פי המוסכם עם העסק, ומקבלים תשלום על העבודה הספציפית כנגד חשבונית. אותו עסק לא אחראי להעניק להם זכויות כמו ששכירים זכאים להן, ומנגד הפרילנסרים מחויבים אך ורק לביצוע העבודה המוסכמת מראש ולא מעבר לכך.

עם זאת כאמור, בית הדין לעבודה לא תמיד רואה זאת כך ובחלק מן המקרים יפסקו השופטים כי בין עסק מסוים לפרילנסר קיימים יחסים של עובד ומעביד, מה שאומר שבעל העסק מחויב בתשלומים שונים לאותו עובד. כדי להימנע (או לכל הפחות למזער את הסיכון) ממצבים כאלו, קיים הסכם העבודה.

מהו הסכם פרילנסר?

הסכם עבודה פרילנסר המכונה גם בשם הסכם שירותים, הוא הסכם המסדיר את היחסים בין עסק מסוים לבין נותן שירות עצמאי המספק לו שירותים כאלו ואחרים, ולמעשה מגדיר בצורה ברורה שלא מתקיימים בין שני הצדדים יחסי עובד-מעביד. חשוב להבין כבר בשלב הזה כי גם במקרים בהם חוזה שכזה כולל סעיף המציין בפירוש כי לא קיימים יחסי עובד מעביד, בית המשפט עשוי לפסוק אחרת. עם זאת, ניתן להגדיר בחוזה בצורה ברורה מהי אחריותו של העסק כלפי העצמאי ובהרבה מקרים התשלום שאותו פרילנסר כבר קיבל בתמורה לעבודתו הוא כזה המכסה את חובות העסק כלפיו.

מה כולל ההסכם?

הסכם עבודה סטנדרטי כולל כמה חלקים שונים:

 • מבוא: חלק בלתי נפרד מהחוזה ועל הצדדים לאשר את האמור בו. חשוב לשים לב כי כותרות החוזה הן לשם הנוחות בלבד ולא מהוות סעיף לפרשנות.
 • הגדרת החוזה: מהו תפקידו של החוזה – כלומר, הסדרה בלעדית של תנאי ההתקשרות בין הצדדים. החוזה ממצב את היחסים המשפטיים בין הצדדים והוא בא במקום כל הסכם אחר בכתב או בעל פה שנעשה בין הצדדים.
 • הצהרות והתחייבויות מצד נותן השירות: נותן השירות מצהיר כי הוא מסוגל לספק את השירותים לפי דרישת המבקש וכי אין לו מניעה חוזית או משפטית לעשות כך. נותן השירות רשאי לעבוד מול גורמים אחרים ולספק להם שירותים, כל עוד לא מופרים תנאי סודיות בין המעסיק לפרילנסר. נותן השירות מתחייב לעמוד בנהלי העבודה שהוגדרו מולו.
 • על הפרילנסר לבטח את עצמו בביטוח אובדן כושר עבודה או קרן פנסיונית עם רכיב שכזה, ובעל העסק רשאי לדרוש אסמכתאות לכך.
 • תקופה החוזה: החוזה מגדיר את תקופת ההתקשרות בין שני הצדדים. בחוזים סטנדרטיים כל צד רשאי להפסיק את ההתקשרות באמצעות הודעה בכתב 14 ימים מראש ולאחר שנת עבודה ההודעה תעשה חודש מראש. הפרה תזכה כל אחד מהצדדים בסכום פיצוי מוסכם.
 • תמורה כספית: סעיף המסדיר את כל נושא התשלום בין הצדדים, התעריף, מועד ואופן התשלום. בסעיף הזה בדרך כלל גם מוסדר כל נושא היחסים עם תתי סעיפים המציינים כי התשלום המוסכם מהווה את התשלום המלא וכי המעסיק לא חייב לשלם תשלומים נוספים מעבר לכך (מתוך הנחה כי בתור שכיר היה מקבל העובד סכום פחות וכי הסכום הגבוה מראש מטרתו לכסות את הזכויות הסוציאליות שקונה העובד לעצמו).

העסקת עובדים כפרילנסרים הופכת להיות שכיחה

בזמן האחרון נראה שיותר ויותר עסקים שמעוניינים לערוך הסכם עבודה, משום שאופן ההעסקה הזה הולך ונעשה שכיח הרבה יותר. במקרים רבים הוא פשוט יותר משתלם לשני הצדדים. מצד אחד המעסיק יכול ליהנות מכישוריו של עובד מושכר ומקצועי, ללא צורך בהענקת זכויות סוציאליות ועם אפשרות ליהנות נטו מהשירותים שהוא צריך. מצד שני, פרילנסרים מבינים את פוטנציאל ההשתכרות הגבוה ונהנים מהאפשרות לעבוד עם יותר מלקוח אחד, להגדיל את ההכנסה שלהם ולעבוד בתנאים שלהם.

מדוע חשוב לחתום על הסכם עבודה פרילנסר?

הסכם עבודה פרילנסר זה בעצם חוזה המגן בעיקר על המעסיק, שבבוא היום עשוי לעמוד מול דרישה מצד פרילנסרים לתשלום של זכויות סוציאליות בגין השירותים שניתנו רטרואקטיבית, וכשמדובר בתקופת העסקה ארוכה הדרישה עשויה להסתכם בלא מעט כסף. החוזה הזה בעצם מסדיר את היחסים בין הצדדים ומונע את המצב הזה, וכן מגדיר את גבולות החובה של המעסיק כלפי העצמאי אם בית המשפט פוסק שאכן מדובר ביחסי עובד-מעביד.

חשוב לזכור כי חוזה עבודה שכזה משרת במידה רבה גם את הצד השני. הוא מגדיר בצורה ברורה מה חייב המעסיק לפרילנסר בתמורה לשירותיו, ומגדיר בצורה ברורה את חובותיו של העובד. בסופו של דבר מדובר בהסכם חשוב ששומר על שני הצדדים ומאפשר העסקה נוחה ומסודרת ביניהם.

מהן הזכויות של עובד במתכונת פרילנסר?

עובד פרילנסר זכאי לקבל תשלום עבור השירותים שלו על פי המוסכם בחוזה (כתוב או מילולי) בין שני הצדדים. כמו כן, אם לא הוגדר חוזה עבודה, בהרבה מקרים פרילנסר יהיה זכאי לזכויות סוציאליות ותנאים ממש כאילו היה עובד שכיר. בין היתר אנו מדברים על פיצויי פיטורין, דמי הבראה, תשלום על נסיעות, הפרשות לפנסיה, ימי חופשה, שעות נוספות ועוד. היתרון בעבודה כפרילנסר היא החופש לבחור את האופן העבודה ולעבוד בתנאים המתאימים באופן אישי.

כיצד משלמים לפרילנסר?

התשלום לפרילנסר יועבר באופן המוסכם בין שני הצדדים. בדרך כלל התהליך כולל מספר שלבים:

 • הסכם על העבודה העתידית, כלומר הפרילנסר יכול להוציא הצעת מחיר למבקש השירות.
 • ביצוע של העבודה.
 • הוצאת חשבונית עסקה, שהיא למעשה דרישת התשלום.
 • קבלת התשלום על פי הדרך שעליה הוסכם בין הצדדים – העברה בנקאית, צ׳ק, מזומן, תשלום באפליקציית תשלומים או כל דרך אחרת המוסכמת על שני הצדדים.
 • הוצאת קבלה.
 • הפקת חשבונית מס (אם מדובר בעוסק מורשה).

האם עריכת הסכם פרילנסר מצריכה עורך דין?

ככלל, הסכם עבודה תקף גם אם לא נערך על ידי עורך דין, ומעסיק יכול לנסח הסכם כזה בעצמו שהוא קביל ותקף. עם זאת מדובר בהסכמים יחסית מורכבים בגלל הצורך להגדיר בצורה ברורה שלא מדובר ביחסי עובד-מעביד, ולכן מעסיקים רבים יעדיפו להיעזר בשירותים של עורך דין כדי לערוך חוזה מקיף, שמשרת אותם בצורה טובה ומסדיר את היחסים בין הצדדים. מהצד השני, כאשר פרילנסר מקבל חוזה עבודה לידי חתימה, מומלץ להעביר אותו תמיד להסתכלות של עורך דין מקצועי כדי לוודא כי החוזה הזה משרת גם אותו ומגן עליו במידת הצורך.  

סיכום

בשורה התחתונה, הסכם עבודה פרילנסר הוא חוזה חשוב המשרת הן את הצד של המעסיק והן את הצד של העובד העצמאי. מומלץ בחום להסדיר את אופן העבודה שלכם באמצעות חוזה עבודה מנוסח היטב, ואם אתם מעסיקים עובדים כאלו כבר היום ללא חוזה, ההמלצה שלנו היא לעשות זאת בהקדם האפשרי. מנגד, בתור פרילנסרים, כשאתם מקבלים חוזה העסקה עליו אתם צריכים לחתום, מומלץ לבחון את הסעיפים באופן יסודי ובהחלט ניתן לערוך שינויים בהסכמה מול המעסיק במידת הצורך. עבור שני הצדדים לא מומלץ להתפשר על עבודה ללא חוזה מסודר, כי הוא ייתן הרבה שקט ברגע האמת.