רישום חברה הוא אומנם לא תהליך מורכב, אך בהחלט כזה המצריך ידע והיכרות עם השלבים השונים בדרך. אחד השלבים בתהליך הוא תשלום האגרה השנתית, וכן תשלום האגרה הראשונית לפתיחת החברה. בואו ננסה להבין מהי האגרה השנתית, מי מחויב בתשלום שלה, מתי יש לשלם אותה והאם ניתן לקבל פטורה ממנה בתנאים מסוימים.

מהי אגרה שנתית לרשם החברות?

מדי שנה תידרש החברה בתשלום שנתי לרשם החברות, אגרה שמכסה את התשלום של השירותים הרבים הניתנים על ידי רשם החברות. האגרה השנתית היא אגרה שמשלמים מדי שנה, נוסף לאגרת פתיחה חד פעמית שיש לשלם במועד פתיחת החברה.

מתי נצטרך לבצע תשלום אגרה לרשם החברות?

את תשלום האגרה השנתית יש להסדיר החל מתחילתה של כל שנה קלנדרית. ניתן לעשות זאת במועדים שונים לגביהם נפרט בהמשך.

האם כל חברה מחויבת בתשלום לרשם החברות?

כן, על פי חוק כל חברה פרטית בישראל חייבת בתשלום אגרה לרשם החברות. שימו לב שחברות אינן מחויבות בתשלום בשנה שבה הוקמו מפני שבמועד הזה הן בעצם משלמות את אגרת הפתיחה.

מועד תשלום אגרה שנתית

את האגרה ניתן לשלם בכל שלב במהלך השנה הקלנדרית, אך לפי מועדים מסוימים שגם יקבעו את התעריף שלה. נכון לשנת 2022, ניתן לשלם את האגרה המופחתת בתעריף של1162  שקלים עד לתאריך 31 במרץ. החל מהראשון בחודש אפריל מדובר בתשלום המלא בסכום של 1543 שקלים. כמובן שמומלץ לשלם מוקדם יותר ובכך לשלם את הסכום המופחת. 

מה המשמעות של חובות אגרה לחברה?

חברה שלא משלמת את האגרה לרשם החברות תקבל סטטוס שנקרא ״חברה מפרה״. במצב הזה רשאי רשם החברות להטיל על חברות כאלו ״עיצום כספי״, כלומר קנס שעומד על סכום של כמה אלפי שקלים. על פי החוק, רשאי רשם החברות לדרוש את החוב הזה מכל מי שרשום או היה רשום כדירקטור בחברה בעת צבירת החוב. רשם החברות אכן אוכף את התקנה הזו וחברות מפרות עשויות לעמוד בפני חובות לא מבוטלים כלל, כאשר הדירקטורים של החברה הם אלו שעשויים לשאת בהם.

מה הקשר בין פירוק חברה לפטור מתשלום אגרת חברות?

אם מדובר בחברה לא פעילה שבעלי המניות שבה לא מתכוונים לפעול עוד באמצעותה, ניתן ורצוי לפעול לפירוק וחיסול שלה. חברה ללא חובות או נושים יכולה להיסגר בתוך כשנה בהליך מנהלי שנקרא ״פירוק מרצון״. מדובר בהליך יחסית מורכב, ומומלץ להיעזר באיש מקצוע כדי לבצע אותו מפני שיש לעשות זאת בהתאם לחוק בדייקנות רבה.

באשר לאגרה, כל עוד חברה רשומה אצל רשם החברות, עליה לשלם את האגרה השנתית. כדי להפסיק לשלם יש לפרק את החברה ולאחר הפירוק ניתן לבטל את החוב רטרואקטיבית או לקבל החזר. לצורך כך יש להמציא מסמכים המוכיחים כי החברה הפסיקה לפעול עוד בטרם פירוקה הרשמי. המסמכים הנדרשים הם בדרך כלל אישור ממס הכנסה על סגירת התיק במועד האמור, אישור ממע״מ כי החברה לא נרשמה כחייבת במס, תצהיר מאת הדירקטורים כי החברה הפסיקה את פעילותה במועד האמור, ועוד מספר מסמכים בהתאם לבקשת רשם החברות.  

האם ניתן לקבל פטור מאגרה?

פטור מאגרה יינתן רק במקרה האמור שבו חברה הפסיקה את הפעילות שלה. כל חברה פרטית חייבת בתשלום שנתי של האגרה ללא יוצא מן הכלל.

סיכום

האגרה השנתית היא תשלום שכל חברה חייבת להכיר, ולבצע בזמן. ההמלצה החמה היא לשלם במועד המוקדם ובכך לשלם מחיר מופחת, ובכל מקרה חשוב שלא לאחר את המועד ולשלם בכל שנה קלנדרית. זכרו – חברה מפרה עשויה לצבור חובות כבדים ולכן חשוב לשלם במועד. ניתן להפסיק את תשלום האגרות רק לאחר פירוק החברה, ולקבל החזר כספי או ביטול חוב רטרואקטיבית. את האגרה ניתן לשלם בקלות דרך האינטרנט.