מתי לערב עורך דין בפירוק חברה?

בעלי חברות משקיעים את מיטב זמנם ומרצם לטובת העסק שהקימו. עולם העסקים הינו מורכב, תחרותי ומשופע באינטראקציות בין אישיות מורכבות. כל אחת מהסיבות הללו עלולה להביא בבוא היום לסגירת החברה. אומנם אף אחד לא מעוניין לסגור את החברה שלו, אך לעיתים, מטבע הדברים, פשוט אין ברירה. אי סגירת חברה במועד יכולה להביא להפסדים כלכליים בשל הוצאות תפעוליות. השארת חברה שכבר אינה פעילה אבל רשומה אצל רשם החברות, תביא לתוצאות שליליות ולא נעימות מהן יש להימנע. כך למשל אי תשלום אגרה ואי הגשת דו"חות כספיים של חברה לא פעילה עשויים להביא להכרזה של רשם החברות על החברה כ"חברה מפרת חוק" ואף להטלת סנקציות על בעלי המניות! לפיכך חשוב מאוד למחוק את העסק מעל דפי רשם החברות.
אילו ברצונכם לפרק חברת יחיד, הנכם מוזמנים לעיין במדריך שלנו לפירוק חברת יחיד. אילו ברצונכם לפרק חברה לא פעילה, הנכם מוזמנים לעיין במדריך שלנו לפירוק חברה לא פעילה. בכתבה זו נעסוק בפירוק חברה בעקבות סכסוך בין שותפים.

סכסוך בין שותפים או סתם ניירת?

פירוק חברה בשל סכסוך בין שותפים הינו חזון נפרץ. בתחילת הדרך השותפים, חברים או קרובי משפחה לעיתים קרובות, מלאי התרגשות מעתיד העסק ומשקיעים את כל מרצם בהקמתו. רבים מוותרים בשלב זה על קביעת תקנון מפורט ומקיף לניהול החברה במקרה של סכסוך. עם חלוף הזמן, תכופות מתגלע סכסוך בין השותפים לחברה. סכסוך זה יכול להסלים במהרה ולהביא את החברה למצב בו אורגניה אינם מסוגלים לנהלה באופן אפקטיבי. כאשר אין מנגנון לניהול העסק בעת סכסוך, לעיתים אין מנוס מלהתחיל בהליכים לפירוק החברה.
בהתקיים סכסוך בין בעלי המניות בחברה, לעיתים צד אחד יפעל באגרסיביות לנישול בעל המניות האחר מנכסי החברה. צעדים אלה עשויים להיראות בתחילה פורמאליים, "ניירת" שיש למלא, אולם כאשר בעל המניות המנושל יבין לבסוף את כוונת שותפו, ייתכן שיהיה עליו לפנות לבית המשפט בבקשה לפירוק החברה, על מנת להביא לחלוקה שיוויונית של נכסי החברה. מובן שאילו הגעת לשלב זה יש לערב עורך דין בהקדם האפשרי, ובוודאי שטרם הגשת הבקשה לפירוק החברה. ליווי עורך-דין עשוי להביא למציאת פיתרון בדרך של פשרה, מה שיביא להוזלת עלויות משפטיות ואולי אף יעזור לבעל המניות לשמור על חלק גדול יותר מנכסי החברה לאחר שזו תפורק.
עדויות לכך שאחד השותפים פועל לנישול השותף האחר עשויות לבוא בצורת אופן השימוש בסמכותו בניהול העסק באופן שמיטיב עמו ופוגע באחר. כך למשל עיכוב תשלומי דיבידנד, שינוי התקנון, מינויים והדחות של דמויות שונות בחברה, וכדומה. ייתכנו גם פעולות אגרסיביות יותר: בצורת פגיעה בשרשרת האספקה ללקוחות. אי-תשלום לנושים וספקים ובמקרים קיצוניים אף לעובדים. ופעולות חד צדדיות שקשה לראותן ככאלו שנעשו למען טובת החברה. אילו שותף בחברה נוקט פעולות שכאלה יש לחשוד במניעיו ולמהר להתייעץ עם עורך דין מסחרי מנוסה.

המומחיות של עורך דין מסחרי

עורך דין מסחרי מנוסה נחשף לעשרות ומאות דוגמאות לסכסוכי שותפים במרוצת השנים, ואין סכסוך אחד בין שותפים הזהה למשנהו! לפיכך, תוצאות הסכסוך יכולות להיות מגוונות ולנוע בין סיום הסכסוך והמשך קיום החברה ועד פירוק החברה במאבק משפטי על כל נכס. טיב התוצאה אליה תגיע בסיום ההליך המשפטי קשור קשר הדוק לאיכות הליווי המשפטי שקיבלת, ולשלב בו בחרת לערב עורך דין. עורך דין מסחרי שבע קרבות יוכל לייעץ לך, וכן להצביע על אינדיקציות שונות להתפתחות סכסוך, אינדיקציות שאדם מן היישוב לא ישים לב אליהן. כמו כן, עורך דין שכזה יוכל לייעץ לך ולתכנן עמך אסטרגיה אילו אתה הוא בעל המניות המעוניין לפעול נגד שותפו.

עורך דין מסחרי ישים את האינטרס שלך במרכז, וינסה להביא את הסכסוך לפיתרון בדרך של פשרה אם הדבר אפשרי, כיוון שבדרך כלל זו התוצאה הטובה לכל הצדדים. אילו לא מתאפשרת פשרה, או שלחילופין, הצדדים לא מעוניינים בה, עורך הדין המסחרי ילווה אותך בהליכי פירוק החברה בבית המשפט, יעזור לך "להחזיר את הגלגל לאחור" לעניין פעולות חד צדדיות שנפגעת מהן, ואף ישיג עבורך צווים זמניים למניעת פעולות שכאלה בעתיד. כמו כן, בית המשפט עשוי לשאוף להמשיך לקיים את ענייניה השוטפים של החברה על אף הסכסוך, מתוך התחשבות בנושי ועובדי החברה. חשוב מאוד שעורך הדין המסחרי מנוסה ייצג את האינטרס שלך בהליכים אלו.

עם מי ניתן להתייעץ

אילו הסתכסכת עם השותף שלך לחברה, והוא מבצע פעולות מחשידות, או לחילופין, אתה מתכוון לבצע פעולות שעשויות לעורר את חמתו של שותפך, מומלץ להתייעץ עם עורך-דין מסחרי מנוסה בהקדם, על מנת לתכנן את צעדייך באופן אופטימלי ולהגן על זכויותיך בנכסי החברה. אילו מדובר בשלב מוקדם של הסכסוך, עורך דין מנוסה יכול לעזור במניעת פירוק החברה ופיתרון הסכסוך בשלב מוקדם.
אם החלטת שברצונך לפרק את החברה בעקבות סכסוך עם שותף יש לפנות בהקדם לעורך-דין המומחה בדיני מסחר. קביעה זו נכונה על אחת כמה וכמה אילו יש חשש שהחברה תהיה חדלת פירעון.

סיכום

כאשר מתגלע סכסוך בין שותפים עולה חשש לפעולות חד צדדיות מצד אחד השותפים, אשר עשויות להסלים את הסכסוך ואף להביא לפירוקה של החברה. על מנת לפעול באופן שימקסם את זכויותיך בנכסי החברה, או על מנת לפעול באופן שעשוי להציל את החברה, יש לפנות לעורך דין מנוסה בדיני מסחר ובדיני חברות בהקדם. ככל שתפנו אל עורך הדין יותר מוקדם, כך תשתפר התוצאה הסופית של ההליכים עבורכם. לעיתים אין מנוס מלפרק את החברה, ויש להימנע מהשארת החברה לא פעילה מבלי לפרקה בשל סנקציות שרשם החברות יכול להטיל על החברה, וכן בשל החובות שהיא תמשיך לצבור בשל עצם היותה רשומה.