פירוק חברת יחיד

פירוק מרצון של חברת יחיד הינו הליך משפטי סטנדרטי הייחודי בכך שניתן לעשותו בהליך מזורז באינטרנט. מדובר בהליך המתאים לחברה אשר לה בעל מניות יחיד, ואשר מסוגלת לפרוע את כל חובותיה עד מועד של כחצי שנה לאחר התחלת הליך פירוק החברה. אי פירוק חברת יחיד במועד, ובייחוד לגבי חברה לא פעילה, עשוי לגרור חוסר נעימות והסתבכויות בלתי צפויות כתוצאה מהכרזה של רשם החברות על החברה כ"חברה מפירת-חוק" בשל אי-תשלום אגרה, או אי-הגשת דו"חות כנדרש וכיו'ב. החברה תמשיך להיות מחוייבת בתשלום אגרה עד מחיקתה ע"י רשם החברות.מדריך זה יציג עבורכם כיצד מתנהל הליך פירוק מרצון של חברת יחיד.

כיצד מוגדרת חברת יחיד

התנאי המרכזי להגדרת חברה כחברת יחיד לצורך פירוק חברת יחיד, הינו שכלל מניות החברה מוחזקות על ידי אדם אחד. בנוסף, על בעל המניות להיות החבר היחיד בדירקטוריון החברה. החברה חייבת להיות מסוגלת לפרוע את חובותיה עד שישה חודשים מיום תחילת הליך הפירוק. זאת כיוון שתנאי לפירוק חברת יחיד מרצון הינו כי נושי החברה לא ייפגעו מהליכי הפירוק. מסיבה זו, חברה הנמצאת בהליכי פירוק על ידי בית המשפט, או שפירוקה נעשה תחת פיקוח בית המשפט, אינה עומדת בקריטריונים לשימוש במסלול הרגיל של פירוק חברת יחיד מרצון. על החברה להיות נקייה מאינטרסים בחברות אחרות. לדוגמא: אחזקת מניות של חברה אחרת, נציגות בדירקטוריון של חברה אחרת וכיו"ב.
מסלול אפשרי נוסף הינו ההליך המזורז לפירוק חברת יחיד מרצון. מסלול זה מאפשר לחסל את החברה תוך פחות ממאה ימים! על מנת לעמוד בקריטריונים לשימוש בהליך המזורז על החברה להיות לא פעילה, היינו: חסרת כל חובות או שיעבודים, לא מתנהלים מולה הליכים משפטיים והיא חסרת נכסים לחלוטין. מובן שהדרישה שמדובר יהיה בחברה אשר לה בעל מניות יחיד עומדת בעינה.

מהו תהליך הפירוק לחברת יחיד

הליך פירוק חברת יחיד מרצון נועדה להביא לחיסולה הסופי של החברה, כך שזו לא תוכל לבצע פעולות כישות משפטית והן לא תגרור אגרות ויתר החובות הכרוכים בהמשך רישום החברה אצל רשם החברות. לאחר שהגעת למסקנה כי החברה אכן עומדת בכל התנאים שהוזכרו מעלה, יש למלא מסמך "הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן לחברת יחיד".

המסמך יכלול:

1. תצהיר כושר פירעון, בו בעל החברה יודיע כי הוא בטוח שביכולת החברה לסלק את כלל חובותיה בתוך תקופה של שנה ממועד שליחת הטופס.

2. מועד כינוס האסיפה הכללית בה התקבלה ההחלטה על פירוק מרצון של החברה.

3. תיעוד הודעת בעל המניות לנושים על פירוק החברה.

4. בחירת נאמן לעניין פירוק החברה (נאמן זה יכול כמובן להיות בעל המניות עצמו).

כאשר כל השלבים הללו בוצעו ולא התעוררה כל בעיה, משתנה הסטטוס של החברה ל"חברה בפירוק מרצון".

השלב הבא בפירוק חברת יחיד מרצון הינו השלמת ההתחייבויות שלקח על עצמו הבעלים בהודעתו על הפירוק מרצון. עליו להשלים את התחייבויותיו כלפי נושיו ולוודא כי אכן אין לחברה כל נכסים או אינטרסים בחברה אחרת (כפי שצויין קודם) ואז עליו לכנס שוב את האסיפה הכללית (אשר בה כמובן משתתף אחד בלבד) ושזו תקבע ותאשר כי אכן החברה חסרת נכסים וחובות. על האסיפה לקיים דיון בדו"ח שהגיש הנאמן, המסכם את הליכי הפירוק שביצע.

את הטפסים המתעדים פעולות אלה יש לשלוח לרשם החברות במייל. מכתב התשובה יפרט אם הבקשה התקבלה או סורבה, וכן הנחיות להמשך ההליך, אילו יש צורך בכך. לאחר סיום ההליך תפורק החברה ולא תיחשב כפעילה במרשם של רשם החברות.

פירוק מרצון בהליך מזורז

הסדר זה מיועד לחברות שאינן פעילות. אילו החברה הינה בעלת נכסים מעטים, חובות מעטים ויכולת פירעון מהירה, המאפשרת לה לפרוע את כל חובותיה כלפי נושיה תוך תקופה שלא תעלה על חצי שנה. ההליך כולל פחות פעולות ומילויי טפסים מאשר בהליך הרגיל, וניתן לביצוע אונליין באתר רשות התאגידים. הליך מהיר זה יכול להסתיים בתוך פחות ממאה ימים ממועד הכרזת הפירוק ועד חיסול החברה.

עם מי ניתן להתייעץ

הליך פירוק חברת יחיד מרצון יכול להיעשות במלואו באינטרנט על ידי בעלי החברה. חלק מהטפסים אותם נדרש בעלי החברה למלא דורשים חתימת עורך דין. ההליך עשוי להיות מורכב או פשוט, והכל בהתאם למאפיינים, המבנה וההתחייבויות של החברה. ההליך כולל מילוי טפסים רבים אשר יש למלא במדוייק, וכולל גם תקשורת עם רשם החברות. היעזרות בעו"ד בעל ניסיון בפירוק חברות יכולה לסייע רבות לבעלי החברה, הן להשלמת ההליך ביעילות, בדייקנות ובמהירות, והן לעניין סיוע במחיקת חובות אגרה לרשם החברות משנים קודמות.

לסיכום

הליך פירוק חברת יחיד מרצון, הן במסלול הרגיל והן במסלול המזורז, נועד להביא למחיקת החברה מעלי דפי רשם החברות. חיסול החברה מביא לסיום תשלום אגרות, וימנע את הכרזת רשם החברות על החברה כחברה מפירת חוק.אילו הינך בעלים של חברת יחיד אשר ברצונך לפרק, והיא עומדת בתנאי אחד המסלולים, מומלץ לנצל זאת ולהביא לחיסול החברה באמצעות אחד המסלולים המוצעים. מסלולים אלה עדיפים על הדרך הרגילה לפירוק חברה, הכוללת שלבים רבים וביורוקרטיה מיותרת למען השלמתה. ליווי של עו"ד מומחה לפירוק חברות יסייע בהשלמת חיסול החברה באופן יעיל, מהיר מקיף וסופי.