פתיחת תיק במע"מ

החלטת להקים עסק? ברכותינו! על מנת שתוכלו לבצע עסקאות באמצעות אותו עסק, יש לפתוח תיק במע"מ טרם קבלת ההכנסות מהעסקה הראשונה. על מנת לפתוח תיק במע"מ, המבקש נדרש לסור למשרדי המע"מ הקרובים למקום מגוריו עם סדרה של טפסים ומסמכים רשמיים. הליך זה הינו חובה עבור עצמאי שהוא עוסק פטור או עוסק מורשה, שותפויות, חברות ותאגידים נוספים. במדריך זה נציג את התהליכים שעל המבקש לבצע על מנת לפתוח תיק במע"מ עבור כל אחד מן המסלולים. מדריך זה מתאים לפתיחת תיק במע"מ לעסק קיים והן לעסק בהקמה.

המסמכים שמע״מ דורש

עוסק פטור ועוסק מורשה עצמאי

הטפסים הנדרשים לעוסק פטור ועוסק מורשה עצמאי:

● צילום תעודת זהות.

● חוזה שכירות של מקום העסק (אילו עובדים ממקום המגורים אין צורך בכך).

● הוכחה לקיום חשבון בנק של המבקש (ניתן להביא צ'ק מבוטל כהוכחה לקיום החשבון) אילו המבקש חולק את חשבון הבנק עם בן/בת זוגו, יש להכין ולחתום על הצהרת חשבון בנק משותף. כמו כן גם על בן/בת הזוג לסור למשרדי המע"מ במעמד פתיחת התיק לצורך חתימה.

● אילו אופי העסק דורש רישיון או תעודה מסויימת יש להביאן אל משרדי המע"מ (למשל רישיון חשמלאי מוסמך).

● טופס 821: יש להגיע עם טופס 821 מלא וחתום, ניתן להשיג טופס זה באתר רשות המיסים. הקביעה האם עסקך יוכר כעוסק מורשה או כעוסק פטור תלויה (בין השאר) בגובה ההכנסות הצפויות, נתון שעליך לקבוע בעצמך, ולציין בטופס זה. למידע נוסף בנוגע לפתיחת עוסק פטור, אנא פנה למדריך לפתיחת עוסק פטור.

שותפות

הטפסים הנדרשים לפתיחת תיק מע"מ עבור תאגיד מסוג שותפות:

● צילום תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.

● חוזה שכירות של מקום העסק.

● הוכחה לקיום חשבון בנק של השותפות (צ'ק מבוטל מטעם חשבון הבנק של השותפות יהווה הוכחה טובה).

● אישור רישום השותפות אצל רשם השותפויות (אילו השותפות רשומה).

● טופס 821 מלא וחתום ע"י השותפים (ניתן להשיג את הטופס באתר רשות המיסים).

● השותפים ימנו נציג מטעמם שייצגם מול רשות המע"מ.

חברה

הטפסים הנדרשים לפתיחת תיק מע"מ עבור חברה:

● צילום תעודת זהות של כל אחד מחברי דירקטוריון החברה.

● חוזה שכירות המקום בו מתנהל העסק.

● הוכחת קיום חשבון בנק לחברה (צ'ק מבוטל מטעם חשבון הבנק של החברה יהווה הוכחה טובה).

● תעודת הרישום של החברה אצל רשם החברות.

● מרשם של כל בעלי זכות החתימה בחברה.

● טופס 821 מלא וחתום (ניתן להשיג את הטופס באתר רשות המיסים).

● יש להגיע עם מידע על נכסי החברה הכולל את סכום ההשקעה, מקורות המימון ומחזור העסקאות המשוער (אשר יש למלא בטופס 821).

● מומלץ להצטייד גם בתקנון החברה וחותמת החברה.

איך מתבצע התהליך

את התהליך ניתן לבצע במשרדי המע"מ, אליהם יש להגיע פיזית ע"מ לפתוח תיק במע"מ. אפשרות נוספת היא רישום על ידי נציג (עורך דין) המחובר למחשבי רשות המע"מ, כך שניתן דרך הנציג לבצע את התהליך אונליין. אם בחרת שלא להיעזר בייצוג, עליך לסור למשרדי המע"מ הקרובים לביתך מצוייד בטפסים המתאימים, ולבקש לפתוח תיק מע"מ. יש להגיש לנציג המע"מ את הטפסים הנדרשים. דגש מיוחד יש לשים על טופס 821, אותו יש למלא בקפידה ותוך הסתמכות על נתונים. לאחר הגשת וקבלת הטפסים ע"י נציג המע"מ ללא בעיות מיוחדות, תונפק תעודת עוסק מורשה זמנית, אשר תוחלף בהמשך בתעודה רשמית שתישלח לעוסק בדואר. כמו כן יונפקו לעוסק שוברים זמניים לדיווח למע"מ.

עם מי ניתן להתייעץ

הקושי של תהליך פתיחת תיק במע"מ תלוי בנתונים הספציפיים של העסק. ייתכן הליך פשוט ומהיר לפתיחת חברה במע"מ, בעוד עצמאי המבקש להיות עוסק מורשה עשוי להיתקל באינספור תקלות ומכשולים, והכל נובע מנתוני העסק שהעוסק מעוניין לפתוח עבורו תיק במע"מ. כמובן שברוב המקרים פתיחת תיק במע"מ עבור חברה תהיה יותר מורכבת מפתיחת תיק דומה עבור עצמאי.

כאשר מדובר בחברה בעלת פרופיל מורכב, למשל חברה מרובת דירקטורים או חברה אשר כבר הושקעו בה סכומים נכבדים, נדרשת הקפדה יתרה על מילוי מדוייק של הטפסים, וכן הקפדה על הבאת מכלול הטפסים הרלוונטיים, בכדי להביא לתוצאות המס הטובות ביותר עבור החברה, כמו גם כדי להימנע מטירטור ומסעות תכופים אל משרדי המע"מ.

אין ספק שהיעזרות בעו"ד לעניין פתיחת תיק במע"מ תעזור להביא לתשלום מיסים נמוך ככל הניתן ותביא לסיום ההליך במהירות ובפשטות המירבית. כמו כן, היעזרות בעו"ד המחובר למערכת המחשוב של המע"מ תאפשר לך לעשות את כל ההליך מבלי להגיע למשרדי המע"מ כלל! לכן, על מנת לפשט הליכים ולהביא להפחתת עלויות בטווח הארוך, מומלץ לכל הפחות להתייעץ בעו"ד טרם ההגעה למשרדי המע"מ לצורך פתיחת תיק. עם זאת, ייתכן שעסקים מסויימים לא זקוקים לעצת עו"ד בשל פשטות המבנה של העסק שלהם בשלב פתיחת התיק במע"מ.

לסיכום

תנאי הכרחי לפתיחת עסק בישראל הוא פתיחת תיק במע"מ. תיק זה יאפשר לחברה שלכם לשלם מע"מ על פעולותיה העסקיות, כנדרש בחוק. על מנת לפתוח תיק במע"מ יש להגיע למשרדי המע"מ הקרובים למקום מגוריכם מצוידים בטפסים הנדרשים ולהפקידם אצל נציג המע"מ. ניתן להיעזר בשירותי עו"ד על מנת להימנע מהצורך להגיע למשרדי המע"מ ועל מנת לקבל סיוע בהליך ואף להפחית את שיעורי המס המשלומים בטווח הארוך.