הפרטים הקטנים חשובים!

אתם זכאים לקבל מניות בחברה? לפני שאתם חותמים על החוזה או מעבירים תשלום לחברה, יש לוודא שאתם חותמים עם החברה על שטר העברת מניות. העברת מניות בחברה פרטית מצריכה חתימה על שטר העברת מניות, מדובר במסמך באורך של עמוד אחד, שבו מצויין מי הגורם שמעביר את המניות, מי הגורם שמקבל את המניות, מה המספר המדויק של המניות המועברות, לאיזה חברה אותן מניות שייכות ובאיזה תאריך מתבצעת העברת המניות.

יעוץ משפטי לפני החתימה על שטר העברת מניות

שטר העברת מניות צריך להיות חתום על ידי שני הצדדים כדי שיהיה לו תוקף משפטי. השטר החתום מהווה אישור סופי ורשמי לכך שאתם זכאים לקבל את המניות. החשיבות של שטר העברת מניות גדולה במיוחד מכיוון שבמקרה שבו העברת המניות לא בוצעה בפועל ברשם החברות, השטר מהווה עדות רשמית לכך שהמניות בבעלותכם החל מהתאריך שנכתב בשטר. כלומר, כשיש בידכם שטר העברת מניות תוכלו לדרוש את רישום המניות על שמכם בכל שלב.

חובות וזכויות מחזיקי מניות

בעלי המניות הנוכחיים נדרשים להעביר את המניות שצויינו בשטר העברת מניות על שם מקבלי המניות ברשם החברות. לאחר ביצוע העברת המניות ברשם החברות, ניתן יהיה להוציא נסח חברה מעודכן ולראות שההעברה התעדכנה באופן רשמי. כשאתם מופיעים בנסח החברה כמחזיקים במניות סימן שתהליך העברת המניות הסתיים ובוצע כהלכה.